Η μονάδα FC‑WR μπορεί να ελέγχει πολλές μονάδες φλας εξ αποστάσεως από τη μηχανή, για ευέλικτη φωτογράφηση με ασύρματο φλας. Όπως και στην περίπτωση του φλας FL‑700WR, η ανθεκτική στη σκόνη, τη διαβροχή και τον παγετό (‑10°C) κατασκευή επιτρέπει τη χρήση σε ποικιλία συνθηκών. Ο ελεγκτής μπορεί να συνδεθεί σε τρεις ομάδες και σε έναν απεριόριστο αριθμό μονάδων φλας. Η μονάδα FC‑WR διαθέτει ανεξάρτητα κουμπιά για τις ομάδες A, B και C, επιτρέποντας τη γρήγορη διαμόρφωση για κάθε ομάδα, καθώς και την προσαρμογή της λειτουργίας λήψης και της έντασης του φλας ενώ ο χρήστης κοιτάζει την οθόνη.Η ρύθμιση και ο έλεγχος των ομάδων και των καναλιών γίνεται εύκολα χάρη στους επιλογείς στη μονάδα FC‑WR.

Μάρκα

Olympus

Brand